Το όνομα της Εκκλησίας

  Ο Πρόεδρος Ράσσελ Νέλσον της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έχει κάνει την εξής δήλωση σχετικά με το όνομα της Εκκλησίας:

  Ο Πρόεδρος Ράσσελ Νέλσον της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έχει κάνει την εξής δήλωση σχετικά με το όνομα της Εκκλησίας:

  Ο Κύριος έχει εντυπώσει στον νου μου τη σημασία του ονόματος που Εκείνος έχει αποκαλύψει για την Εκκλησία Του, δηλαδή την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Έχουμε έργο ενώπιόν μας, ώστε να εναρμονισθούμε με το θέλημά Του. Τις τελευταίες εβδομάδες, διάφοροι ηγέτες της Εκκλησίας και τμήματα έχουν αρχίσει τα απαραίτητα βήματα για να γίνει αυτό. Επιπρόσθετες πληροφορίες για το σημαντικό αυτό ζήτημα θα διατεθούν τους επόμενους μήνες.

  Βλέπε τον ενημερωμένο οδηγό ύφους γραφής της Αίθουσας Τύπου, που παρέχει καθοδήγηση για την κατάλληλη αναφορά στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Τους επόμενους μήνες, ιστότοποι και υλικό της Εκκλησίας θα ενημερωθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτές τις οδηγίες από τον Πρόεδρο Νέλσον.

  Οδηγός ύφους - Το όνομα της Εκκλησίας

  Το επίσημο όνομα της Εκκλησίας είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Το πλήρες όνομα δόθηκε δι’ αποκαλύψεως από τον Θεό στον Τζόζεφ Σμιθ το 1838.

  • Κατά την πρώτη αναφορά, προτιμάται το πλήρες όνομα της Εκκλησίας: «Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών».
  • Όταν χρειάζεται συντομότερη αναφορά, προτρέπεται η χρήση των όρων: «η Εκκλησία» ή «η Εκκλησία του Ιησού Χριστού». Η «αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού» είναι επίσης επακριβής και προτρέπεται.
  • Ενώ ο όρος «μορμονική Εκκλησία» χρησιμοποιείται από μακρού δημοσίως για την Εκκλησία ως παρωνύμιο, δεν αποτελεί εξουσιοδοτημένο τίτλο και η Εκκλησία αποτρέπει τη χρήση αυτού. Επομένως, παρακαλείσθε όπως αποφεύγετε τη χρήση συντμήσεων «Α.Τ.Η.» ή το παρωνύμιο «μορμόνοι» ως υποκατάστατα του ονόματος της Εκκλησίας, όπως στο «μορμονική Εκκλησία», «Εκκλησία Α.Τ.Η.», ή «Εκκλησία των Αγίων των Τελευταίων Ημερών».
  • Όταν γίνεται αναφορά στα μέλη της Εκκλησίας, προτιμώνται οι όροι «μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών» ή «Άγιοι των Τελευταίων Ημερών». Ζητούμε να μη χρησιμοποιείται ο όρος «μορμόνοι».
  • Το «Μόρμον» χρησιμοποιείται ορθώς σε κύρια ονόματα όπως το Βιβλίο του Μόρμον ή όταν χρησιμοποιείται ως επίθετο σε ιστορικές εκφράσεις όπως «Μορμονική Διαδρομή».
  • Ο όρος «μορμονισμός» είναι ανακριβής και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Όταν περιγράφεται ο συνδυασμός διδαχής, κουλτούρας και τρόπου ζωής που είναι μοναδικά για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, ο όρος «το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού» είναι επακριβής και προτιμώμενος.
  • Όταν γίνεται αναφορά σε άτομα ή οργανώσεις που ασκούν την πολυγαμία, θα πρέπει να δηλώνεται ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών δεν σχετίζεται με ομάδες πολύγαμων.