Η Πρώτη Προεδρία αναφέρει μηνύματα από τη συγκέντρωση ηγεσίας της Γενικής Συνέλευσης

  pic 1

  Σε αυτήν την υπέροχη εποχή της γενικής συνέλευσης, είναι προνόμιό μας να φέρουμε μαζί ανώτερους ηγέτες της Εκκλησίας από όλο τον κόσμο, ώστε να παράσχουν οδηγίες και να ενοποιήσουν την προσπάθειά μας να φέρουμε τα τέκνα του Θεού πιο κοντά στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σήμερα το πρωί σε μία συγκέντρωση ηγεσίας, η Πρώτη Προεδρία παρείχε οδηγίες επί διαφόρων σημαντικών θεμάτων. Είμαστε στη ευχάριστη θέση να αναφέρουμε στα μέλη και τους φίλους μας ορισμένα πολύ θετικά μηνύματα από εκείνη τη συγκέντρωση.

  Ο Πρόεδρος Ράσσελ Νέλσον εξέφρασε ότι όλη την περσινή χρονιά, ο Κύριος μας ευλόγησε με «μια αποκάλυψη μετά την άλλη, μια γνώση μετά την άλλη… αυτό που φέρνει μεγάλη χαρά, αυτό που φέρνει ζωή αιώνια». Είμαστε όλοι αυτόπτες μάρτυρες σε αποκαλύψεις από τον Κύριο καθώς καθοδηγεί τις υποθέσεις της Εκκλησίας Του. Ο Πρόεδρος Νέλσον δίδαξε για την τέλεση διακονίας και τη μετάνοια, αναφέροντας ότι καθώς ασπαζόμαστε το δώρο της μετάνοιας, θα υψωθούμε και θα τελέσουμε διακονία με έναν αγιότερο τρόπο και θα κάνουμε το σπίτι μας κέντρο της μάθησης του Ευαγγελίου. Ο Ισραήλ θα συναθροισθεί σε αμφότερες τις πλευρές του καταπετάσματος και θα βοηθήσουμε στην προετοιμασία του κόσμου για τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού.

  Ο Πρόεδρος Ντάλλιν Όουκς έδωσε οδηγίες ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μάς διδάσκει να αγαπούμε και να φερόμαστε σε όλους τους ανθρώπους με καλοσύνη και ευγένεια – ακόμα και όταν διαφωνούμε. Ο Θεός έχει υποσχεθεί όλες τις ευλογίες σε όσους πασχίζουν να τηρούν τις εντολές Του και έχουμε καθήκον να «σηκώ[νουμε] ο ένας του άλλου τα βάρη, για να γίνονται ελαφριά». Ενώ δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη διδαχή του Κυρίου, θέλουμε τα μέλη μας και οι πολιτικές μας να υπολογίζουν όσους παλεύουν με τις δυσκολίες της θνητότητας. Στα σχόλιά του, ο Πρόεδρος Όουκς ανέφερε πληροφορίες για αλλαγές στις πρόσφατες πολιτικές της Εκκλησίας σε σχέση με μέλη λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και διεμφυλικούς. (Περισσότερες
  πληροφορίες επί της ανακοίνωσης περιλαμβάνονται κατωτέρω.)

  Ο Πρόεδρος Χένρυ Άιρινγκ μίλησε για συνεχή αποκάλυψη στην αληθινή και ζώσα Εκκλησία, διδάσκοντας ότι ο Κύριος έχει ηγηθεί δι’ αποκαλύψεως μέσω προφητών από την εποχή του Αδάμ και της Εύας έως την παρούσα εποχή και τέτοια αποκάλυψη προς τους υπηρέτες Του θα εξακολουθήσει έως ότου έλθει ξανά. Ένας λόγος είναι ότι χρειαζόμαστε την κατεύθυνση του Κυρίου για να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και Εκείνος έχει καθοδηγήσει αλλαγές στην πρακτική και την πολιτική σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας.

  Προσευχόμαστε ώστε αυτές οι αλλαγές να γίνουν αποδεκτές με το ίδιο πνεύμα που τις λάβαμε από τον Κύριο και τις έχουμε μοιραστεί με τους ηγέτες μας – ως θετικές και εμπνευσμένες οδηγίες που θα ευλογήσουν πολλές ζωές. Με ευγνωμοσύνη αναγνωρίζουμε τη συνεχή καθοδήγηση του Θεού και την αγάπη για όλα τα τέκνα Του και προσκαλούμε τα μέλη μας να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους να ακολουθούν τις διδασκαλίες του Σωτήρος Ιησού Χριστού να αγαπούν τον Θεό και να αγαπούν αλλήλους.

  Ειλικρινώς,

  Η Πρώτη Προεδρία

  Λεπτομέρειες που ανέφερε ο Πρόεδρος Όουκς

  Καθ’ υπόδειξη της Πρώτης Προεδρίας, ο Πρόεδρος Όουκς ανέφερε ότι με άμεση ισχύ, τα παιδιά γονέων που προσδιορίζονται ως λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι ή διεμφυλικοί μπορούν να βαπτίζονται χωρίς την έγκριση της Πρώτης Προεδρίας, αν οι κηδεμόνες γονείς δίδουν άδεια για τη βάπτιση και καταλαβαίνουν και τη διδαχή ότι ένα βαπτισμένο παιδί θα διδαχθεί και τις διαθήκες που θα αναμένεται από εκείνο να συνάψει.

  Μη μέλος γονέας ή μη μέλη γονείς (συμπεριλαμβανομένων γονέων Λ.Ο.Α.Τ.) μπορεί/μπορούν να ζητήσει/ουν να ευλογηθεί το μωρό τους από έναν άξιο φέροντα τη Μελχισεδική Ιεροσύνη. Οι γονείς αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι τα μέλη του εκκλησιάσματος θα επικοινωνούν μαζί τους περιστασιακά και ότι όταν το παιδί, που έχει βαπτισθεί, φθάσει στην ηλικία των 8 ετών, ένα μέλος της Εκκλησίας θα επικοινωνήσει μαζί τους και θα προτείνει το παιδί να βαπτισθεί.

  Κατά το παρελθόν, το Εγχειρίδιό μας χαρακτήριζε τον ομόφυλο γάμο από ένα μέλος ως αποστασία. Ενώ θεωρούμε ακόμη έναν τέτοιο γάμο σοβαρή παράβαση, δεν θα τυγχάνει μεταχείρισης ως αποστασία για σκοπούς πειθαρχίας της Εκκλησίας. Αντ’ αυτού, η ανήθικη συμπεριφορά σε ετεροφυλοφιλικές ή ομοφυλοφιλικές σχέσεις θα τυγχάνουν μεταχείρισης με τον ίδιο τρόπο.

  Οι πολύ θετικές πολιτικές που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί θα πρέπει να βοηθήσουν τις οικογένειες που επηρεάζονται. Επιπροσθέτως, οι προσπάθειες των μελών μας να δείχνουν περισσότερη κατανόηση, συμπόνια και αγάπη θα πρέπει να αυξήσουν τον σεβασμό και την κατανόηση ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους με καλή θέληση. Θέλουμε να μειώσουμε το μίσος και την έριδα που είναι τόσο κοινά σήμερα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η πλειονότητα των ανθρώπων –όποιες κι αν είναι οι πεποιθήσεις και οι προσανατολισμοί τους– λαχταρά καλύτερη κατανόηση και λιγότερη εριστική επικοινωνία. Αυτή είναι ασφαλώς η επιθυμία μας και επιζητούμε να βοηθήσουμε τα μέλη μας και άλλους να την επιτύχουν.

  Αυτές οι νέες πολιτικές αποστέλλονται σε ηγέτες της ιεροσύνης ανά τον κόσμο και θα συμπεριληφθούν στις διαδικτυακές ενημερώσεις στο Εγχειρίδιο της Εκκλησίας μας για ηγέτες. Αυτές οι αλλαγές δεν αντιπροσωπεύουν στροφή στη διδαχή της Εκκλησίας σε σχέση με τον γάμο ή τις εντολές του Θεού όσον αφορά στην αγνότητα και την ηθικότητα. Η διδαχή του σχεδίου σωτηρίας και της σημασίας της αγνότητας δεν θα αλλάξει. Αυτές οι αλλαγές στην πολιτική έρχονται
  ύστερα από μία εκτεταμένη περίοδο συμβουλών με τους αδελφούς στην Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων και ύστερα από ένθερμη, ενωμένη προσευχή για να καταλάβουμε το θέλημα του Κυρίου επ’ αυτών των ζητημάτων.