Μία Δήλωση από την Πρώτη Προεδρία για Ναούς

  Η Πρώτη Προεδρία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έχει εκδώσει την ακόλουθη δήλωση:

   

  «Οποτεδήποτε ο Κύριος είχε έναν λαό επί της γης που θα υπάκουε στον λόγο Του, τον έχει προστάξει να οικοδομεί ναούς. Οι γραφές καταγράφουν πρότυπα λατρείας στον ναό από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, του Μωυσή, του Σολομώντος, του Νεφί και άλλων.

  Με την αποκατάσταση του Ευαγγελίου σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, έχει αποκατασταθεί επίσης η λατρεία στον ναό για να ευλογήσει την ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο όπως επίσης και στην άλλη πλευρά του πέπλου.

  Κατά τη διάρκεια αυτών των πολλών αιώνων, οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με το έργο ναού έχουν προσαρμοστεί περιοδικά, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας, των μεθόδων κατασκευής, της επικοινωνίας και της τήρησης αρχείων. Οι προφήτες έχουν διδάξει ότι δεν θα υπάρξει τέλος σε αυτές τις προσαρμογές σύμφωνα τις οδηγίες του Κυρίου στους υπηρέτες Του.

  Ένας αφιερωμένος ναός είναι το πιο άγιο μέρος λατρείας επάνω στη γη. Οι διατάξεις του είναι ιερές και δεν συζητούνται έξω από τον άγιο ναό».