Δημιουργία

    Δημιουργία

    Υπό την καθοδήγηση του Πατέρα, ο Ιησούς Χριστός δημιούργησε τη γη ως έναν τόπο για να ζήσουμε και να αποκτήσουμε εμπειρία. Για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε και να γίνουμε σαν το Θεό, ο καθένας μας έπρεπε να λάβει ένα σώμα και να δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος δοκιμασίας επάνω στη γη. Ενόσω βρισκόμαστε στη γη, είμαστε εκτός της φυσικής παρουσίας του Θεού. Δε Θυμόμαστε την προγήινη ζωή μας. Θα πρέπει να περπατάμε με πίστη και όχι με τα όσα βλέπουμε.