Ανακοινώθηκαν αλλαγές στην ηλικία για την πρόοδο και τη χειροτόνηση των νέων

  Η Πρώτη Προεδρία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών ανακοίνωσε την Παρασκευή μία αλλαγή σχεδιασμένη να ενδυναμώσει παιδιά και νέους μέσω αυξημένης πίστης στον Ιησού Χριστό, βαθύτερης κατανόησης του Ευαγγελίου Του και μεγαλύτερης ενότητας με την Εκκλησία Του και τα μέλη της.

  Βλέπε όλη την επιστολή από την Πρώτη Προεδρία καθώς και τις συνοδευτικές Συχνές Ερωτήσεις κατωτέρω. Μία έκδοση PDF της επιστολής και των Συχνών Ερωτήσεων είναι επίσης διαθέσιμη.

  Η Πρώτη Προεδρία ανακοίνωσε μία αλλαγή σχεδιασμένη να ενδυναμώσει παιδιά και νέους

  14 Δεκεμβρίου 2018

  Προς: Τα Μέλη της Γενικής Εξουσίας, Γενικές Προεδρίες Βοηθητικών Οργανώσεων, Μέλη Περιοχής-Μέλη των Εβδομήκοντα, Προέδρους Πασσάλου, Ιεραποστολής, Περιφερείας και Ναού, Επισκόπους και Προέδρους Κλάδου, Συμβούλια Πασσάλου, Περιφερείας, Τομέως και Κλάδου

  (Να αναγνωσθεί στη συγκέντρωση μεταλήψεως)

  Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές:

  Πρόοδος βάσει ηλικιακής ομάδος για παιδιά και νέους

  Επιθυμούμε να ενδυναμώσουμε τα αγαπημένα παιδιά και τους νέους μας μέσω αυξημένης πίστης στον Ιησού Χριστό, βαθύτερης κατανόησης του Ευαγγελίου Του και μεγαλύτερης ενότητας με την Εκκλησία Του και τα μέλη της. Για τον σκοπό αυτόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2019 τα παιδιά θα ολοκληρώνουν την Προκαταρκτική και θα αρχίζουν να παρευρίσκονται στο Σχολείο Κυριακής και τις Νέες Γυναίκες ή τις απαρτίες της Ααρωνικής Ιεροσύνης ως σύνολο ηλικιακής ομάδος στις αρχές Ιανουαρίου τη χρονιά που θα γίνονται 12 ετών. Ομοίως, οι νέες γυναίκες θα προοδεύουν ανάμεσα στις τάξεις Νέων Γυναικών και οι νέοι άνδρες ανάμεσα στις απαρτίες της Ααρωνικής Ιεροσύνης ως συνολική ομάδα στις αρχές Ιανουαρίου τη χρονιά που θα γίνονται 14 και 16 ετών.

  Επιπροσθέτως, οι νέοι άνδρες θα είναι επιλέξιμοι για χειροτόνηση στην κατάλληλη θέση της ιεροσύνης τον Ιανουάριο της χρονιάς που γίνονται 12, 14 και 16 ετών. Οι νέες γυναίκες και οι χειροτονημένοι νέοι άνδρες θα είναι επιλέξιμοι για εγκριτικά ναού περιορισμένης χρήσεως αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο της χρονιάς που γίνονται 12 ετών. Η χειροτόνηση σε μία θέση της ιεροσύνης για νέους άνδρες και η απόκτηση ενός εγκριτικού ναού περιορισμένης χρήσεως για νέες γυναίκες και νέους άνδρες θα εξακολουθήσουν να είναι ατομικά ζητήματα, βάσει της αξιοσύνης, της ετοιμότητας και των προσωπικών συνθηκών. Οι χειροτονήσεις και η απόκτηση εγκριτικών περιορισμένης χρήσεως συνήθως θα λαμβάνουν χώρα όλο τον Ιανουάριο.

  Παροτρύνουμε τους τοπικούς ηγέτες να εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγές τον Ιανουάριο του 2019. Επιπρόσθετες πληροφορίες εσωκλείονται και είναι επίσης διαθέσιμες στο PaidiakaiNeoi.lds.org.

  Ειλικρινώς υμέτεροι,

  Ράσσελ Νέλσον
  Ντάλλιν Όουκς
  Χένρυ Άιρινγκ
  Η Πρώτη Προεδρία

  Συχνές Ερωτήσεις

  Οι ηγέτες της Εκκλησίας επιθυμούν να ενδυναμώσουν παιδιά και νέους μέσω αυξημένης πίστης στον Ιησού Χριστό, βαθύτερης κατανόησης του Ευαγγελίου Του και μεγαλύτερης ενότητας με την Εκκλησία Του και τα μέλη της. Αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2019, τα παιδιά θα ολοκληρώνουν την Προκαταρκτική και οι νέοι θα προοδεύουν από μία τάξη ή απαρτία σε μία άλλη ως σύνολο ηλικιακής ομάδος, αντί στα γενέθλιά τους. Η χειροτόνηση σε θέσεις της Ααρωνικής Ιεροσύνης και η απόκτηση εγκριτικού ναού περιορισμένης χρήσεως θα εξακολουθήσουν να βασίζονται στην ατομική αξιοσύνη, την ετοιμότητα και τις προσωπικές συνθήκες και συνήθως θα λαμβάνουν χώρα όλο τον Ιανουάριο.

  1. Ποιο είναι το πρόγραμμα για την πρόοδο βάσει ηλικιακής ομάδος;

  Τα παιδιά θα ολοκληρώνουν συνήθως την Προκαταρκτική και θα αρχίζουν να παρευρίσκονται στο Σχολείο Κυριακής και την τάξη των Μελισσών ή την απαρτία των διακόνων στις αρχές της χρονιάς που γίνονται 12 ετών. Οι νέες γυναίκες συνήθως θα προοδεύουν μεταξύ των τάξεων Νέων Γυναικών και οι νέοι άνδρες μεταξύ των απαρτιών Ααρωνικής Ιεροσύνης κατά τον Ιανουάριο της χρονιάς που γίνονται 14 και 16 ετών. Αυτή η πρόοδος θα λαμβάνει χώρα ως σύνολο ηλικιακής ομάδος, όχι στα γενέθλια ξεχωριστά των παιδιών και των νέων.

  Ορισμένα παιδιά ή νέοι μπορεί να μη μετακινηθούν μεταξύ των οργανώσεων, τάξεων ή απαρτιών σύμφωνα με το σύνηθες σχέδιο λόγω προσωπικών περιστάσεων. Ο επίσκοπος και οι γονείς συσκέπτονται για να αποφασίσουν τι είναι το καλύτερο για κάθε παιδί ή νέο.

  1. Πότε είναι επιλέξιμοι οι νέοι άνδρες για να χειροτονηθούν σε μία θέση της Ααρωνικής Ιεροσύνης; Πότε είναι επιλέξιμοι οι νέοι άνδρες και οι νέες γυναίκες να αποκτήσουν ένα εγκριτικό ναού περιορισμένης χρήσεως;

  Οι νέοι άνδρες θα είναι επιλέξιμοι για χειροτόνηση στην κατάλληλη θέση της ιεροσύνης κατά τον Ιανουάριο της χρονιάς που γίνονται 12, 14 και 16 ετών. Οι χειροτονήσεις συνήθως θα λαμβάνουν χώρα όλο τον Ιανουάριο. Οι νέες γυναίκες και οι χειροτονημένοι νέοι άνδρες θα είναι επιλέξιμοι για ένα εγκριτικό ναού περιορισμένης χρήσεως αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο της χρονιάς που γίνονται 12 ετών. Ωστόσο, η χειροτόνηση σε μία θέση της ιεροσύνης για νέους άνδρες και η απόκτηση ενός εγκριτικού ναού περιορισμένης χρήσεως για νέες γυναίκες και νέους άνδρες εξακολουθεί να βασίζεται στην αξιοσύνη, την ετοιμότητα και τις προσωπικές συνθήκες.

  1. Απαιτούνται από άποψη διδαχής οι ηλικίες για τη χειροτόνηση νέων ανδρών σε θέσεις της ιεροσύνης;

  Όχι. Οι ηλικίες για τη χειροτόνηση σε θέσεις της Ααρωνικής Ιεροσύνης έχουν μεταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας.

  1. Πότε θα πρέπει να εφαρμοσθούν αυτές οι προσαρμογές;

  Οι τοπικοί ηγέτες θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις προσαρμογές όλο τον Ιανουάριο του 2019. Η μετακίνηση μεταξύ τάξεων και οργανώσεων συνήθως λαμβάνει χώρα στις αρχές Ιανουαρίου. Ωστόσο, οι υποστηρίξεις και οι χειροτονήσεις μπορεί να λαμβάνουν χώρα όλο τον μήνα για να εξυπηρετήσουν οικογενειακά προγράμματα και προγράμματα συνέντευξης.

  1. Πότε διεξάγονται οι συνεντεύξεις νέων;

  Ο επίσκοπος παίρνει συνέντευξη από κάθε νέα γυναίκα, όταν εκείνη ολοκληρώσει την Προκαταρκτική και μετακινηθεί σε μία νέα τάξη. Παίρνει συνέντευξη από κάθε νέο άνδρα, όταν εκείνος ολοκληρώσει την Προκαταρκτική και όταν μετακινηθεί σε μία νέα απαρτία και χειροτονηθεί σε μία θέση της ιεροσύνης. Οι νέοι που είναι 12 έως 15 ετών θα πρέπει να συναντούν τον επίσκοπο ετησίως και με έναν από τους συμβούλους του κάποια άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. Οι νέοι 16 έως 18 ετών θα πρέπει συνήθως να συναντούν τον επίσκοπο δύο φορές τον χρόνο.

  1. Αναγνωρίζουν οι επισκοπικές ηγεσίες στη συγκέντρωση μεταλήψεως όσους ολοκληρώνουν την Προκαταρκτική, όσους μετακινούνται σε μία νέα τάξη ή απαρτία και τους νέους άνδρες που χειροτονούνται σε μία θέση της ιεροσύνης;

  Οι επισκοπικές ηγεσίες δεν αναγνωρίζουν παιδιά και νέους στη συγκέντρωση μεταλήψεως, όταν μετακινούνται μεταξύ οργανώσεων, τάξεων και απαρτιών. Οι νέοι άνδρες, που χειροτονούνται σε μία θέση της ιεροσύνης, παρουσιάζονται στη συγκέντρωση μεταλήψεως για ψήφο υποστηρίξεως. Δεν πηγαίνουν στο βήμα, αλλά στέκονται στο εκκλησίασμα καθώς παρουσιάζονται τα ονόματά τους και υποστηρίζονται.

  1. Πρέπει να είναι η ημερομηνία μετάβασης για πρόοδο βάσει ηλικιακής ομάδος τον Ιανουάριο;

  Όχι. Σε περιοχές του κόσμου, όπου ο Ιανουάριος δεν είναι μία ημερομηνία φυσικής μετάβασης, οι περιοχές μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγές βάσει της τοπικής ημερομηνίας μετάβασης που ακολουθείται τώρα.

  1. Πώς αλλάζουν οι τάξεις της Προκαταρκτικής και του Σχολείου Κυριακής;

  Τα ενδεκάχρονα που έχουν ολοκληρώσει την Προκαταρκτική παρευρίσκονται στο Σχολείο Κυριακής. Κάθε προεδρία του Σχολείου Κυριακής οργανώνει ηλικίες νέων 11 έως 18 σε τάξεις σύμφωνα με την ηλικία. Τάξεις θα μπορούσαν να οργανωθούν για κάθε ηλικιακή ομάδα ή θα μπορούσαν να συνδυασθούν για παραπάνω από μία ηλικιακή ομάδα. Παύει η τάξη Γενναίος 11 της Προκαταρκτικής.

  1. Μπορούν οι νέοι που δεν είναι ακόμη 12 ετών να παρευρίσκονται σε κατασκηνώσεις; Μπορούν οι νέοι που δεν είναι ακόμη 14 ετών να παρευρίσκονται σε χορούς και συνελεύσεις νέων;

  Ναι. Γενικώς, οι νέοι σε μία τάξη ή απαρτία μπορούν να απολαμβάνουν τα προνόμια που είναι κατάλληλα για εκείνη την τάξη ή την απαρτία. Με την έγκριση των γονέων τους, οι Μέλισσες και οι διάκονοι μπορούν να παρευρίσκονται σε κατασκηνώσεις πριν από τα 12α γενέθλιά τους. Ομοίως, τα Αγριολούλουδα και οι δάσκαλοι μπορούν να παρευρίσκονται σε χορούς και συνελεύσεις νέων πριν από τα 14α γενέθλιά τους. Ωστόσο, μία νέα γυναίκα ή ένας νέος άνδρας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών προτού αρχίσει να βγαίνει ραντεβού (βλέπε Για την ενδυνάμωση των Νέων [2011], 4).

  1. Μπορούν οι νέοι που δεν είναι ακόμη 14 να έχουν αναθέσεις τέλεσης διακονίας;

  Ναι. Όλα τα Αγριολούλουδα και οι δάσκαλοι μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν στην τέλεση διακονίας και μπορούν να έχουν αναθέσεις τέλεσης διακονίας. Δεν πρέπει να περιμένουν τα 14α γενέθλιά τους.

  1. Πώς επηρεάζουν αυτές οι αλλαγές τις ημέρες δραστηριότητας;

  Όπου είναι πρακτικό, η Προκαταρκτική εξακολουθεί να έχει ημέρες δραστηριότητας για κορίτσια και, εκτός Η.Π.Α. και Καναδά, για αγόρια. Τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να παρευρίσκονται στις ημέρες δραστηριότητας τον Ιανουάριο της χρονιάς που γίνονται 8 ετών και εξακολουθούν έως ότου ολοκληρώσουν την Προκαταρκτική.

  1. Πώς επηρεάζουν αυτές οι αλλαγές τα Λυκόπουλα και τους 11χρονους Προσκόπους στις Η.Π.Α. και τον Καναδά;

  Έως ότου παρουσιασθεί μία νέα πρωτοβουλία για παιδιά και νέους το 2020, η πρόοδος στα Λυκόπουλα και τους 11χρονους Προσκόπους παραμένει κατά πολύ η ίδια. Τα αγόρια εξακολουθούν να προσχωρούν στα Λυκόπουλα και τους 11χρονους Προσκόπους και να προοδεύουν μεταξύ ομάδων στα γενέθλιά τους. Ωστόσο, όταν μετακινούνται από την Προκαταρκτική στις απαρτίες της Ααρωνικής Ιεροσύνης, αφήνουν τον προσκοπισμό των 11χρονων και συμμετέχουν στον προσκοπισμό με την απαρτία διακόνων.

  Ιστορία σχετικά με την ηλικία για χειροτονήσεις

      Πριν από το 1877: Δεν είχε καθορισθεί καμία ηλικία. Κυρίως ενήλικοι άνδρες και ορισμένα αγόρια, ηλικίες 8 και άνω

      1877: Δεν είχε καθορισθεί καμία ηλικία. Κυρίως νέοι, ηλικίας 9-19

      1908: Διάκονοι: 12-14. Διδάσκαλοι: 15-17, Ιερείς: 18-21

      1934: Διάκονοι: 12-14. Διδάσκαλοι: 15-16, Ιερείς: 17-18

      1954: Διάκονοι: 12-13. Διδάσκαλοι: 14-15, Ιερείς: 16-19

      2012: Διάκονοι: 12-13. Διδάσκαλοι: 14-15, Ιερείς: 16-18