Παραλείψτε κύρια πλοήγηση

Υποστηρίζοντας τα παιδιά μου στο Σεμινάριο

Αυτήν την υπέροχη εποχή με τις σπουδαίες ευκαιρίες και τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα παιδιά μας χρειάζεται να έχουν μία βέβαιη άγκυρα όπου να μπορούν να μάθουν πώς να λάβουν αποκάλυψη, να γνωρίσουν τον Σωτήρα μέσω κατευθυνόμενης μελέτης των γραφών και να ενεργούν ενάρετα, όταν αντιμετωπίζουν ευκαιρίες να δείξουν την πίστη και το θάρρος τους. Ως γονείς, δουλειά μας είναι να διδάσκουμε, να παράσχουμε και να καθοδηγούμε τα παιδιά μας να έχουν εμπειρίες που θα διευκολύνουν τη μεταστροφή τους στο Ευαγγέλιο, δίδοντάς τους την ευκαιρία να βρουν ευτυχία σε αυτήν τη ζωή και στην επόμενη, ζώντας μια ζωή επικεντρωμένη στον Χριστό. 

Franck Poznaski
Franck Poznaski

Ο Πρόεδρος Μπόιντ Πάκερ της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων δίδαξε: «Γονείς, να παροτρύνετε, ακόμη και να επιμένετε, να εγγραφούν οι μαθητές σας στο εμινάριο ή το ινστιτούτο. Πρόεδροι, επίσκοποι, ηγέτες νέων, ευθύνεστε για την παρότρυνση κάθε νέου, άνευ εξαιρέσεως, να εγγραφεί. Λίγα πράγματα που κάνετε θα τους ωφελήσουν τόσο πολύ».[i] Μου αρέσει η έμφαση του Προέδρου Πάκερ για την παρότρυνση και την επιμονή. Ήξερε για τις μεγάλες ευλογίες που έρχονται από τη συμμετοχή στο Σεμινάριο και για το πόσο άριστα θα γίνουν τα παιδιά σας χάρη σε αυτό. 

Θα ήθελα να σας παροτρύνω να εγγράψετε τα παιδιά σας στο Σεμινάριο, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο ιστότοπο, ο οποίος λειτουργεί και για τις κινητές συσκευές σας: myseminary.lds.org (διαθέσιμος σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες). Όχι μόνον θα σας επιτρέψει αυτή η εφαρμογή να εγγράψετε τα παιδιά σας στο Σεμινάριο (κάτι που είναι άκρως σημαντικό για να μπορέσετε να αποκτήσετε έγκριση για χρήση των πληροφοριών των μαθητών στο σύστημα, κ.τ.λ.), αλλά ως γονείς μπορείτε να βλέπετε την ανάπτυξη και το ιστορικό των παιδιών σας καθ’ όλη τη σειρά μαθημάτων, να ελέγχετε και να ενημερώνετε την ανάγνωσή τους και να βλέπετε τι αναθέσεις πρέπει να ολοκληρώσουν σε περίπτωση που πρέπει να βελτιώσουν την παρακολούθησή τους για να αποκτήσουν βαθμούς.

Οι ηγέτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να επαληθεύουν την πρόοδο των νέων σε επίπεδο τομέως και πασσάλου. Αυτό είναι χρήσιμο για να υπολογισθεί αν το πρόγραμμα επιτυγχάνει τους καθιερωμένους στόχους επί μηνιαίας βάσεως, ώστε να γίνουν οιεσδήποτε προσαρμογές στα σχέδιά τους και  να συνεχίσουν να ευλογούν τους νέους υπό τη δικαιοδοσία τους.

Θα θέλαμε να σας δείξουμε τη διαδικασία εγγραφής μέσω αυτών των οδηγιών. Το βίντεο (διαθέσιμο μόνον στα Αγγλικά) δείχνει τα βήματα εγγραφής και εξηγεί επίσης τα οφέλη που προσφέρει σε εσάς ως γονείς, όταν εγγράφετε τα παιδιά σας στο Σεμινάριο κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Ξέρω ότι καθώς επιτρέπουμε στα παιδιά μας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Σεμιναρίου, θα έχουμε ένα αίσθημα χαράς καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις για τις ευλογίες του ναού.


[i]Βλέπε “Agency and Control”, Λιαχόνα, Ιούλιος 1983, σελ. 101

https://youtu.be/IjSOXPDY9do