Οι στόχοι μου, για να μας φέρουν σε Εκείνον

 

360p | 720p | 1080p

PDF | iBook PDF

 

Επιπρόσθετες πηγές: 

Φέρνουμε έναν φίλο - Βίντεο
Γινόμαστε πνευματικώς και υλικώς αυτοδύναμοι - Βίντεο
Βρίσκουμε έναν πρόγονο - Βίντεο