Η Οικογένεια - Μια Επίσημη Διακήρυξη προς όλο τον Κόσμο