Παραλείψτε κύρια πλοήγηση

Ηγεσία Περιοχής Ευρώπης

2
Πρεσβύτερος Πωλ Τζόνσον Πρόεδρος της Περιοχής Ευρώπης
Ηγεσία Περιοχής Ευρώπης
Πρεσβύτερος Γκάρυ Σάμπιν Πρώτος Σύμβουλος
3
Πρεσβύτερος Μάσσιμο Ντε Φέο Δευτέρος Συμβούλος